FortellerLab Oslo

Publikasjoner

Vi ønsker å dele våre prosesser skriftlig med fagfeller og andre interesserte.

Visninger

Vi arrangerer visninger, ofte med påfølgende samtale. Vi ønsker å bidra til fagdiskurs og åpent ta problemstillinger knyttet til kunstnerisk praksis på feltet.

Scenefortelling

Følg oss på bloggen Scenefortelling der vi skriver om arbeidet vårt, løfter opp og diskuterer faglige problemstillinger.