FortellerLab Oslo

Visninger

Vi arrangerer visninger, ofte med påfølgende samtale. Vi ønsker å bidra til fagdiskurs og åpent ta problemstillinger knyttet til kunstnerisk praksis på feltet.

3delt – Rom for dans 11. februar 2015.
Bevegelsesarbeid, en visning av tre arbeidsskisser, men samtale i etterkant.

https://www.facebook.com/events/1529030294040564/

 

Avtrykk vol.2 – Litteraturhuset i Oslo 28. mai 2015.

Tekstarbeid, en visning av tre tekster om skam. Vi tester hvor svake vi tør å fremstille oss på scenen.

https://www.facebook.com/events/1618213825091685/

 

Kong Kødd (arbeidstittel) – Fortellerfestivalen i Oslo mai 2014.

Arbeid med vokalkomposisjoner med Ruth Wilhelmine Meyer. Kong Kødd skal gjenopptas høsten 2016 med tittelen Kongen av rør.

 

Avtrykk vol.1 – Litteraturhuset i Oslo 17.-19. april 2013

Teksarbeid, en visning av tre tekster der vi testet grensene for hva vi er komfortable med å dele fra eget liv.

http://www.litteraturhuset.no/program/2013/04/avtrykk.html

11/02/2015, kl. 19:00Rom for Dans, Oslo
18/04/2014, kl. 19:00Litteraturhuset, oslo