FortellerLab Oslo

Om oss

Øfsti/Vestre/Haugland feirer i 2021 ti år med utviklingsarbeid. Har byttet navn til FortellerLab Oslo. Har fått to nye medlemmer, så nå er vi fem!

Vi er nå FortellerLab Oslo!

fra høsten 202o var vi Øystein, Kristine, Sara Birgitte, Tjodun og Marianne. Tjodun Felland og Marianne Sundal er en del av arbeidsfellesskapet vårt som nå feirer at Øfsti/Vestre/Haugland har gjennomført systematisk og bevisst fortellerkunstutvikling i ti år! Vi har etterhvert blitt påpasselige med å si både systematisk, bevisst og kunstutvikling. Systematisk fordi vi har holdt på jevnt og trutt i ti år med å kartlegge hva vi mener vi trenger å undersøke, få mer kunnskap, kompetanse og mer ferdighetstrening i. Bevisst fordi dette ikke er tilfeldig eller noe vi snubler over lenger, men en utvikling vi har eksplisitt uttalte mål og mening med. Og til slutt, kunstutvikling, fordi vi utforsker den formal-estetiske siden av fortellerkunst, ikke den instrumentelle.

Vi har etterhvert fått et markant fortelleruttrykk der vi bruker mer kropp, mer stemme, mer rom og bevegelse nå, enn da vi startet. Alle våre prosjekter undersøker fortellersjangerens grenser, tester ut fortellerens mange modaliteter (stemme, gester, pust, blikk, bevegelse osv.) i et likestilt dramaturgisk perspektiv og har et nysgjerrig og uærbødig syn på fortelling og fortellerkunst. Ikke alle våre utforskingsprosjekter blir forestillinger, men alt vi gjør i utforskingen vår blir en del av den verktøykassa vi tar med oss inn i forestillingene.

 

Sara Birgitte Øfsti

var en av de første fortellerne som satset profesjonelt i Norge og har uavbrutt utviklet sin fortellerstil. Sara Birgitte var faglig ansvarlig for Muntlig Fortelling,  Høgskolen i Oslo og Akershus fra 1996 – 2005, hun var med på å starte Norsk Fortellerforum og var kunstnerisk leder for Fortellerfestivalen fra 2010-13. De siste årene har hun turnert mye rundt i landet med forestillinger med fortellergruppa ”pøh” og Øfsti/Frostad, både for småtrinnet og videregående skoler. Ved siden av fortellerarbeidet er Sara Birgitte høgskolelektor og prosjektleder for flere prosjekter ved EIK på institutt for Estetiske fag, Høgskolen i Oslo og Akershus.

 sarabirgitte.no

Øystein Vestre har jobbet som profesjonell forteller i snart tjue år og var medprodusent for          Fortellerfestivalen i Oslo fra 2009-13 og Fortellerkafe Oslo fra 2012 – 15. Øystein er  også lektor i Drama og teaterkommunikasjon og faglig ansvarlig for Muntlig  Fortelling på Høgskolen i Oslo og Akershus. Han er dessuten teaterinstruktør ved  Minken Fossheims barneteater.

 oysteinvestre.no

Kristine Haugland har arbeidet utøvende med fortellerkunst og fysisk teater siden 2003. Hun har vært med i kollektivene De Eventyrlige Fabelfanter (2003-05) og Fabelakt siden 2005, og var en markert leder for    Norsk Fortellerforum fra 2009– 2013.  Hun var medprodusent for  Andre Historier på Det Andre Teateret og har adskillig erfaring fra  arbeid med instruksjon både for barne- og ungdomsteater og  fortellerforestillinger. Kristine arbeider hovedsakelig som utøvende  sceneforteller og i det siste har hun turnert land og strand rundt med  forestillinger for Dks.

 kristinehaugland.no

Tjodun Felland 

Tjodun.no

Marianne Sundal

Samarbeidspartnere

scenefortelling
>