FortellerLab Oslo

Utsatt og satt ut, en syklus i tre akter

3 kropper - 3 liv - 3 eventyr

Ord og kropp, hva er tekst?

Prosjektet «Utsatt og satt ut, en syklus i tre akter» startet som et en del av vårt  utforskningsprosjekt «Brytninger». Våre egne kropper og bevegelser var vår dramaturgiske inngang til å tematisere hvert vårt eventyr. Vi utviklet bevegelser, fysiske tema og små komposisjoner. Først etterpå begynte vi å eksperimentere med å la tekst og biter av fortellingene spille mot bevegelsene. Målet var å utforske den enkeltes personlige fysiske uttrykk og å likestille bevegelse, rom og tekst.

Vi hadde en visning på Rom for  Dans, 11.02.2015 der Andreas Lønmo Knudsrød improviserte soundscapes sammen med oss og virkelige tilførte utrykket en ekstra dimensjon. Utsatt og satt ut, arbeidsvisning februar 2015. Vi har vært hverandres ensemble og medspillere, fødselshjelpere og instruktører, og forsøkt å være det i tråd med det den enkelte ønsker å gjøre, si og uttrykke. Karen Høibakk Mikalsen gav oss metodikk og verktøy og noe instruksjon i prosessen.

De som så det brukte ord som «intimt, poetisk og berørende» for å beskrive det de så. Mange opplevde det også som ‘ikke-spilt’, lite autoritært og moraliserende og en form som i større grad ga rom for undring og ulike tolkninger.